Ֆասթ Թիքեթ
Ֆասթ Թիքեթ
Ֆասթ Թիքեթ
Ֆասթ Թիքեթ
Ֆասթ Թիքեթ
Ֆասթ Թիքեթ
Ֆասթ Թիքեթ
Ֆասթ Թիքեթ
Ֆասթ Թիքեթ
Ֆասթ Թիքեթ
Ֆասթ Թիքեթ
Ֆասթ Թիքեթ

Cookie Policy

This document informs Users about the technologies that help this website to achieve the purposes described below. Such technologies allow the Owner to access and store information (for example by using a Cookie) or use resources (for example by running a script) on a User’s device as they interact with this website.

Personal Data collected through sources other than the User

The Owner of this Website may have legitimately collected Personal Data relating to Users without their knowledge by reusing or sourcing them from third parties on the grounds mentioned in the section specifying the legal basis of processing. Where the Owner has collected Personal Data in such a manner, Users may find specific information regarding the source within the relevant sections of this document or by contacting the Owner.

Preference Cookies

Preference Cookies store the User preferences detected on this Website in the local domain such as, for example, their timezone and region.

ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ՁԵՐ ԿՈՂՔԻՆ

ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ՁԵՐ ԿՈՂՔԻՆ

Բաժանորդագրվել

Միացեք մեզ և եղեք տեղեկացված Երևանում կայացող բոլոր մշակութային և ժամանցային միջոցառումներից։

Email
Error message sample
Ես համաձայն եմ պայմաններին և դրույթներին:
Error message sample
Կապ մեզ հետ

Հասցե՝ Գարեգին Հովսեփյան 32/6, Երևան, ՀՀ

Էլ. փոստ՝ info@fastticket.am

Հեռ.՝ + 374 10 510 050

Հետևեք մեզ

2024 Fast Ticket © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: